Posts in tag

marathon sub2


Zupełnie nie rozumiem oburzenia o marketingową akcję Nike łamania 2 godzin w maratonie. Przecież to doskonała okazja do sprawdzenia ludzkich możliwości, pokonania kolejnej bariery. Dokładnie z tym samym zmagamy się my – amatorzy, choć na innym poziomie.